Uzun yüzyıllar boyunca, tarif edilemez güçlükler ve trajik durumlardan geçen Ermeni halkı, nesiller boyu ustaları aracılığıyla halk sanatı geleneğini sadece korumakla kalmamış, aynı zamanda geliştirmiştir. Çok renkli ve yüksek sanat olan işleme eserleri ağırlıklı olarak kadınlar sayesinde yaratılmıştır. Batı Ermenistan’ın Maraş ili, komşu yerleşim birimleriyle birlikte yüzyıllardır işlemeleriyle ünlüdür. Maraş’a ait nakış işleri iki gruba ayrılır: Birincisi düz dikiş (zeytun dikişi veya kot iğnesi), ikincisi gizli dikiş yani irka da denilen kroşe dikiş. 

Maraş’a has çok karakteristik özelliği bu ikincisi taşıyor. Nakış için tasarlanan kumaşa Ebenezer adı verildi. Dekoratif desenlerde sıklıkla karşımıza çıkan S işareti, kültürel açıdan son derece önemlidir. Maraş işlemelerindeki en basit ejder ya da yılanı andıran bu sembolün kanatları da vardır. Ejderha, hayat ağacının koruyucusu olarak  sembolize edilir. 20. yüzyılın 40’lı-50’li yıllarına kadar Maraş’ta khasa adı verilen yerli veya ithal pamuk kumaşı üzerinde işlendi. İpek ve altın ipliklerin de kullanıldığına inanılıyor.

“Batı Ermenistan Türkçe Radyosunu dinleyin”