Günümüzdeki Türk toplumunun önemli sorunlarından biri de “kimlik bunalımı”dır. Türk devletinin çeşitli dönemlerinde asimile edilmiş kişiler ve onların soyundan gelenler kendi etnik kökenleri hakkında ciddi şüpheler duymaya başlarlar ve bu şüpheler giderek artar ve

derinleşerek krize dönüşür. Bu konuda İngiliz ve Alman uzmanların Türk nüfusunun yüzde 38-40’ının kendilerini Türk olarak görmediği araştırmalarının sonuçları oldukça ilginç. “Kimlik krizi”, genellikle hem belirli bir kişi hem de onu çevreleyen koşullarla ilgili olan farklı gelişme ve çözüm yollarına sahiptir. Kanaatimizce, işgal altındaki Batı Ermenistan’ın Müslümanlaştırılmış Ermenileri ve onların soyundan gelenler arasında aktif olarak gözlemlenen kök arayışı süreci bu olguya yerleştirilebilir. Bu köklere veya önemlerine giden yolların farklı olabileceği unutulmamalıdır. Son zamanlarda, işgal altındaki Batı Ermenistan’da, yukarıdakilerin uygulaması daha da sık görülmektedir. Bunlardan

bir veya iki örnek ayrı sunulabilir. Böylece, Batı Ermenistan’da tanınmış bir şarkıcı-söz yazarı olan Yaşar Kurt, uzun yıllardır kimliğini aradığını ve sonunda Ermeni kimliğini yeniden keşfettiğini itiraf etti. Bunda, şarkıcı Arto Tunçboyacıyan ve Armenian Navy Band

ile tanışması ve işbirliği önemli rol oynadı. Yaşar Kurt, “Agos” gazetesine verdiği röportajda, etnik kimliğiyle ilgili düşüncelerini şu itirafta bulunarak dile getiriyor: “Muhtemelen Ermeniyim…” ve ekliyor “Artık kimliğimde küçük bir delik açtım ve kendi adıma daha çok konuşuyorum. Açtığın ama giremediğin bir kapı var. Orada bir boşluk var. Belki şarkılarımın teması değişir. Kırk yaşındayım ve yeni kimliğime hakim olmak için fazla zamanım olmadı ama yavaş yavaş bazı şeyleri kullanmaya başlıyorum. Mesela Armenian Navy Band grubu için Türk devleti hakkında tercüme ederken çok garip bir şey oldu. Dükkanlardan birinde bir adam “Arkadaşlar nereli?” diye sordu.  Ermenistan Cumhuriyetin’den geldiler dediğimde,  “Sen de mi Ermenisin?” dedi. Bu soru bana ilk kez soruldu ve ben de şu yanıtı verdim: “Evet Ermeniyim”…

Kimlik bunalımı yaşayan insanlar bir noktada kendini itiraf etme ihtiyacı hisseder ve bu durumda bile Türk devletinde gerçek zulüm görme ve toplumdan soyutlanma ihtimali bir engel değildir. Yakın zamanda Konstaniopolis’in Ermeni sitelerinden birinde benzer bir itiraf mektubu yayınlandı ve burada Kürtleşmiş bir Ermeni basitçe bir soru sordu: “Ben kimim”. Adam mektupta 28 yaşında olduğunu ve kökenini araştırdıktan sonra Ermeni olduğunu öğrendiğini anlatıyor. Üstelik çevresindekiler onun Ermeni kökenini biliyordu ve bu nedenle, çocuklar arasında tartışma olduğu zaman akranları onu bununla “suçladı”. Ermeni olmadığını kanıtlamak için dindar Müslüman oldu, camiye gitti ama bundan çevresindekilerin tavrı değişmedi. Bu arada anne babası da aynısını yapmış, hatta dedesi malını satıp hacca gitmiş. Ancak bu da sonuç vermemiş. Muş’un Liz köyünde Ermeniler olarak anılmaya devam ettiler. Kendisini ne Müslüman, ne Hıristiyan, ne Türk, ne de Kürt hissettiğini belirtiyor.

Son yıllarda Ermeni bilinci hakim olmaya başladı ama Ermenice bilmiyor ve kendisine tam Ermeni denilemeyeceğini anlıyor. “Gördüğünüz gibi bir kimlik karmaşası yaşıyorum. Neyim ben? Ermeni mi, Türk mü, Kürt mü?…” Bu soruyu okuyuculara sorar ve bir cevap bekler. Ancak bu cevap hem karmaşık hem de kesin olamaz.

Devam edecek…

Westernarmeniatv köşe yazarı ve analisti Aşkhen Virabyan