Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının Azerbaycan ve Artsakh temsilcileri arasında bir toplantı yapılması teklifine cevaben, Artsakh Cumhuriyeti’nin bu tür toplantıların gerçekleştirilebileceği konusunda 1 Mart’ta olduğu gibi, onların saygısız  politizasyon hareketinde bulunmadan Rus barış güçlerinin arabuluculuğu ile aynı yerde yapılması, insani, altyapısal, teknik konuların ele alınması şartıyla daha önce ifade ettiği tutumuna bağlı kaldığını size bildiriyoruz.

Aynı zamanda, Berdzor yolunun kapatılmasının ve insani krizin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve müzakereler için elverişli bir atmosfer oluşmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını bildiriyoruz. Azerbaycan’ın hem 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonda üstlendiği yükümlülükleri hem de Uluslararası Adalet Divanı’nın kararını güç kullanmaktan ve tek taraflı, aşırıcı yaklaşımlardan kaçınarak yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Azerbaycan-Artsakh sorununun çözümüne ilişkin siyasi meselelere gelince, Artsakh’ın, tarafların eşit haklarına ilişkin uluslararası garantilerin varlığı ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşulları altında, uluslararası kabul görmüş ve onaylanmış bir formatta sorunun kapsamlı bir şekilde çözülmesini amaçlayan müzakereler hakkında kararlı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Batı Ermenistan, Artsakh’ta gerçekleşen müzakere süreçlerine katılmalıdır, çünkü 1920’den beri Artsakh, ortak Ermenistan devletinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Batı Ermenistan, 9 Kasım tarihli üçlü bildiriye karşı olduğunu ifade eder, çünkü Batı Ermenistan Cumhuriyeti liderliği buna resmi olarak katılmadı. 

İnsani krize gelince, uluslararası hukukun destekçisi olan Batı Ermenistan’ın Azerbaycan’a dava açarak defalarca sadece Ermenistan Cumhuriyeti’nin değil, Artsakh’tan gelen mültecilerin haklarını da savunduğunu hatırlatalım.

“Batı Ermenistan İşgalci Güçlere Karşı Mücadelede”

Bir Cevap Yazın