Batı ErDersim ayaklanmasının yenilgiye uğramasından sonra Arevi-Aleviler, toplum içi yaşamlarıyla kendilerini izole etmekte ve halen Türkiye’nin merkezinde bir “ada” olarak görünmektedirler.

Bugün bile işgal altındaki Batı Ermenistan’da halkın Arevi-Alevilerin yaşam biçimlerine, geleneklerine, dinlerine ve dünya görüşlerine gizli bir ilgisi var. Bu arada kitaplar, makaleler yayınlanmakta, Arevi-Alevilerin yaşam ve örf ve adetleri hakkında kirli olmakla suçlayan yalan haberler yayılmaktadır. Bugün Türk devleti, Arevi-Alevileri evlerinden sürgün etmek ve yoğunlaşmalarını engellemek için askeri yolların dışında başka yollara da başvurmaktadır. 1980’lerin son yıllarında Ankara, Dersim bölgesindeki ormanları milli park ilan ederek yüzlerce Arevi-Alevi yerleşim yerini boşaltmaya zorlayarak nüfusu batı bölgelerine yerleştirdi. Ayrıca yetkililer “ekonomik” amaçlarla Yeprat-Fırat Nehri üzerine barajlar inşa etmekte ve onlarca Arevi-Alevi yerleşimini sular altında bırakmayı planlamaktadır.

Arevi-Alevilerin bugün ulusal bayramları var ve her yıl Dersim’de büyük bir uluslararası festival düzenliyorlar. Hacıbektaş festivali her yıl on binlerce turistin gelmesini sağlıyor, Alevilerin yaşam ve adetleri gün yüzüne çıkıyor. Bu arada Alevilerin yayılma coğrafyası İşgal Altındaki Batı Ermenistan ile sınırlı kalmadı. Bunların büyük bir kısmı, başkanı Beşar Asad’ın da bir Alevi olduğu Suriye’de ve Kuzey Irak’ta  yaşıyor. Alevi-Arevilerin dininin hala ciddi bir araştırmaya ihtiyacı var. Kolektif olduğu, Hıristiyanlık, İslam ve Ermeni-Mihrakan birliğinin ilginç bir sentezi olduğu söylenebilir. Zaten Arevi-Aleviler İslam’ı, Allah’ı, Hz. Muhammed’i kabul etmez ve mum yakar vs. Bu arada, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda onlara mum yakanlar deniyordu, bu da Arevi-Alevilerin ne Türk ne de Kürt kökenli olduğunu iddia etmek için ek bir argüman. Ermeniler Arevi-Alevilere kızılbaş, Türkler, kafir anlamına gelen zındık adını verdiler. İlginçtir ki, bilimsel açıklamaya göre zındık, ataların inancını koruyarak İslam kisvesi altında hareket eden gruptur. Birçok araştırmacı Alevi-Arevileri İran kökenine mensup olarak görüyor. Mevcut genellemelere rağmen, Arevi-Alevilerin esas grubu İran kökenli olamaz.

Orta Çağ’da, sürekli İran-Türk çatışmaları ve kanlı savaşlar nedeniyle, büyük bir grubun İran topraklarından Osmanlı Türkiye’sine girmesi imkansızdı. Ayrıca Arevi-Aleviler kendi toprakları olan Ermeni Platosunda yaşadılar ve yaşıyorlar, burada göçmen değiller, yerlilerdir. Bu anlamda Arevi-Alevilerin Ermeni kökenli olduğu iddiası daha doğrudur. Arevi-Alevilerin merkezi, bugün Tunceli olarak adlandırılan tarihi Tsopk vilayetindeki Dersim şehridir. Büyük olasılıkla Arevi-Aleviler, 301’de Hıristiyanlığı kabul etmeyen ve bugüne kadar ayrı ve izole yaşayan eski Ermeni inancının nesilleridir. Bu gerçeklerden uzak değil ve bu görüşü destekleyen gerçekler var.

Birçok Ortaçağ Ermeni tarihçisi, tarihi Ermenistan’da 12.-14. yüzyıllarda Arevordi veya Arordilerin ayrı topluluklarda yaşadıklarını belirtiyor. Ve tabii ki Orta Çağ’da inzivaya çekilme olasılığı vardı.  1960’lara kadar, hatta bugünlerde, Dersim’deki Ermeniler, dünyada soykırımdan sağ kurtulan tek Ermenilerin kendileri olduğuna inanmışlardı…Bu, aydınlanmış  20. yüzyılda. Ve Orta Çağ’da, izole bir yaşam tarzı yoluyla ulusal din ve kimliği korumak için daha büyük bir fırsat vardı.

XVIII.-XIX. yüzyıllara ait kaynaklar, Dersim bölgesinde Ermeni ve Kürt yerleşim birimlerinin yanı sıra çok az Kızılbaş köylerinin de olduğunu doğrulamaktadır. Soykırım ARMENOSİD  sırasında Müslüman olmak istemeyen Ermenilerin Arevi-Alevi kimliğine bürünerek varlıklarını sürdürdükleri sonucuna varmak gerekir. Bu arada, eski Ermeni başlıca pagan tapınakları, şimdi Erzincan  olarak adlandırılan ve pagan Ermenilerin ana ibadet yerlerinin bulunduğu tarihi Yeriza yerleşimi Dersim’den uzak değil. Dersim’de ve çok da uzak olmayan Munzur Vadisi’nde böyle ibadethaneler var ve Arevi-Aleviler onlara büyük bir saygıyla yaklaşıyor. Özellikle, nam-ı diğer Munzur Gözeleri olan Anahit kaynakları: Yeraltından çıkan akıcı ve derin pınarlar önce toplanıp durgunlaşır, sonra da Munzur Nehri’ne bir kol olarak akar. Yöre halkına göre bu kaynaklar Anahit Tanrıçanın 40 memelerden akar ve kutsal sayılır.  Anahit pınarlarının suyu içilebilir ama bu suyla yıkanılmaz, çünkü su kirlenir. Arevi-Aleviler pınarın doğduğu yerde mum yakarlar.

Arevi-Alevi ritüelinde bugün bile  birçok doğa ibadeti gelenek korunmaktadır. Mesela tapınılan Güneş, her sabah kayadan doğar, akşam denizde batar… Bu,  iyiyle kötünün sonsuz mücadelesini simgeleyen sonsuz bir dönüştür. Bunlar, Ermeni ışık ve adalet tanrısı Mihr’den kalan Mihrakan inancının unsurlarıdır ve Arevi-Aleviler bugüne kadar koruyor ve tapınıyorlar.

Aşkhen Virabyan

Gazeteci-analist Westernarmeniatv

Bir Cevap Yazın