Zorla yerinden edilmiş Artsakh Ermeni nüfusunun temsilcileri, 2020’deki 44 gün savaşı ve Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği zorunlu sürgün sonucunda Hadrut, Şuşi, Askeran, Martuni bölgelerinin onbinlerce Ermeni’nin şu anda anavatanlarında yaşamaktan mahrum edildiğini belirterek bir açıklama yayınladılar. Açıklamada şöyle deniyor:” Henüz 1990’larda Şahumyan bölgesi, Getaşen alt bölgesindeki on binlerce Ermeni nüfusu da Azerbaycan tarafından zorla yerinden edildi. Halbuki, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin 7. maddesinde, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde yerinden edilmiş kişilerin ve mültecilerin Artsakh ve komşu bölgelere geri dönüşünü sağlamayı taahhüt etti, ancak bu henüz gerçekleşmedi. Artsakh’ta zorla yerinden edilen nüfusun haklarının geri getirilmesi ihtiyacının yanı sıra Azerbaycan’ın 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonun 7. maddesi uyarınca üstlendiği yükümlülükleri göz önünde bulundurarak, bu mektupla Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Ermeni mültecilerin ihlal edilen haklarının iade edilmesi, varsayılan yükümlülükler ve insancıl hukuka uygun olarak ikamet ettikleri yerlere güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerinin sağlanması için acil zorunluluğun tanınmasını talep ediyoruz.”

Batı Ermenistan Artsakh yerlilerini hakları için mücadele etmeye çağırıyor, ancak Cumhurbaşkanı Aliyev bu hakların garantörü olamaz, çünkü Artsakh halkını sürgüne gönderen suçların müellifidir.