Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin iki yeni üyesinin atanması hakkında

Batı Ermenistan Devlet Başkanı:

Anayasanın 129. ile 135. Maddeleri dikkate alındığında

Şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi’nin iki üyesi vardı: Ağustos 2021’de vefat eden Sayın Gaspar Terteryan ve Başkanı Nikos Ligeros.

aşağıdaki maddeler uyarınca, 

Madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi yargıç sayısı 5 olmalıdır.

Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi yargıçlarının azami yaşı 90’dır.

Madde 3. Mesrop Nahapetyan ve Vahe Pakard, Batı Ermenistan Anayasa Mahkemesi yargıçları olarak atanırlar.

Madde 6. Kararname Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi gazetesinde yayınlanacaktır.

Karin, 21 Mart 2023

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı

Armenak Abrahamyan

“Batı Ermenistan Parlayan Bir Yıldızdır”