Krzen köyü, Bakü makamlarının işgal ettiği Tovuz (Tavuş) bölgesinde yer almaktadır. Eskide köy, mevcut konumun 1 km doğusunda, Kur Nehri’nin sağ kıyısında bulunuyordu ve birkaç kez yer değiştirdi. Köyün çevresinde korunmuş eski köyün varlığı  bunun bir kanıtıdır. 1998 yılında,  Batı Ermenistan’ın eski Ermeni Krzen köyü, adını Güneşli olarak değiştirdi. 19. yüzyılda Lezgiler tarafından tekrarlanan baskınlar sonucunda Krzen, zengin ve müreffeh bir yerleşim yerinden seyrek nüfuslu ve fakir bir köye dönüştü. 

1797-1871’de bir kilise kutlaması sırasında Bulğadar liderliğindeki bir haydut çetesinin sürpriz saldırısı Krzen için özellikle yıkıcı oldu. Katliam ve talana insan  kaçırmaları eşlik etti. Yerinden edilenlerin kalıntıları Ermenistan ve Gürcistan’da çeşitli yerlere dağılmış, Gandzak’ın Sarov ve Areşi Khandak köylerini kurmuştur. Karzen hakkında bilinen bibliyografik bilgi yoktur. Köyün tarihinin olabildiğince eksiksiz çalışılması açısından mezarlıkta muhafaza edilen kitabeler ayrı bir önem ve değer taşımaktadır.

Krzen köyü yerinde mezarlık ve orijinal kilise kalıntıları korunmuştur.