21 Mart’ta Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, hak ihlallerine ilişkin verilerin kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde sunulduğu olağanüstü bir rapor yayınladı. Azerbaycan, tam ablukanın yanı sıra Artsakh’ın hayati altyapılarının normal işleyişini kasıtlı olarak bozuyor: doğalgaz tedariki, elektrik temini ve iletişim. 

Zaten ağır olan insani krizi daha da şiddetlendirmeyi ve Artsakh’ın yerli Ermeni nüfusunu fiziksel ve psikolojik sindirme, dayanılmaz yaşam koşulları yaratma ve etnik temizlik yoluyla yok etmeyi amaçlıyor.  

100 günlük abluka sonucunda rapora yansıyan insan hakları ihlallerine ilişkin bazı temel verilere şu bağlantıdan ulaşılabilir: 

https://artsakhombuds.am/hy/document/1004.