Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Berdzor yolunun devam eden ablukasından kaynaklanan insani krizden derin endişe duymaktadır.

Artsakh halkı için bir yaşam yoludur ve komite, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Parlamenterler İzleme Meclisi eş-raportörlerinin 24 Şubat 2023 tarihinde yaptığı “acil eylemler” ve “Berdzor yolunun yasa dışı ablukasını derhal durdurma” çağrısını tamamen desteklemektedir. Komite ayrıca Bakü makamlarını Uluslararası Adalet Divanı tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde verilen tedbirleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 21 Aralık 2022 tarihli kararlarını derhal uygulamaya çağırmaktadır. Bu kararlarda, Bakü makamlarının 9 Kasım 2020’de imzalanan “Berdzor yolu boyunca her iki yönde hareket eden insanların, araçların ve malların güvenliğini garanti altına almak için” üçlü deklarasyona olan yükümlülüğü kaydediliyor. (Üçlü deklarasyonun 6. paragrafı.)