Artsakh’ın Mardakert bölgesinde yaklaşık 15 Ermeni kilisesi ve manastır kompleksi bulunmaktadır. Gandzasar Manastırı, Amenaprkiç Kilisesi ve Yeritsmankats Kilisesi günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuştur. Diğer tüm kiliseler, yalnızca işgalciler tarafından değil, aynı zamanda en amansız düşman olan zaman tarafından da yok edildi. 2013 yılının Nisan ayında, Vank köyü yakınlarında Paravadzor Manastırı’nın kalıntıları bulundu. Şans eseri bulundular, çünkü bir zamanlar manastıra giden patika çalılarla kaplıydı ve asırlık ağaçlar manastırı yıkımdan koruyor gibiydi. Ancak zaman manastırı esirgememiş ve sadece duvarlar ve haçkarlar kalmış, kitabeler korunmuştur. Paravadzor manastır kompleksi, 1181 yılında “Sımpat yönetimi sırasında rahipler Barseğ ve Sargis tarafından” inşa edilmiştir. Sımbat muhtemelen (VII.-XIX. yüzyıllardaki) Ağvank Gatoğikosluğunun piskoposlarından biriydi. O kilise hakkında bilgi azdır, bu kayıt dışında neredeyse hiçbir şey yoktur. Paravadzor’da biri 12.-13. yüzyıl mezarlığında, ikincisi birincisinden birkaç metre uzaklıkta olmak üzere iki kilise vardı. Doğrudan mezarlığa giden avlusu korunmuştur. Kilisenin girişi ve içi, kelimenin tam anlamıyla en eskisi haçkar anıtlarıyla kaplıdır, en eskisi 1178 yılına dayanır. Diğer haçkarlarda şu rakamlar okunabilir: 1180, 1183, 1189, 1195, 1211, 1220, 1221, 1228.                                                                                                                                                                                                                                                      

“TC Halkı Kötülüğün Son Olmadığını Gördü”