Artsakh’daki Şuşi kalesi surlarının temelleri Avan Haryurapet (Yüzbaşı)  tarafından 1724 tarihinde atılmıştır. Bu gerçeğin kanıtları, 19 Aralık 1725’te Rus general Matyuşkin tarafından yazılan mektupta bulundu. Mektupta şöyle deniyor: Avan Hryurapet (Yüzbaşı) Karabağ halkının isteğine uyarak Şuşi köyünde kalır ve bir kale inşa eder. 1750-1752 yılları arasında Panah Ali Han tarafından yeniden inşa edildi. Ermeni tarihçiler, Şuşi şehrinin adının kalenin adından geldiğine inanıyorlar. Antik şehir-kale, yüzyıllar boyunca Artsakh’ın idari, dini, kültürel ve eğitim merkezi olmuştur.

“Türk Faşizmine NO Pasaran