Kilimcilik, Ermeni halkının en eski ve gözde zanaatlarından biridir. Evrensel kültür hazinesinde eşsiz yerini almıştır. Batı Ermenistan’da eski zamanlardan beri halılar evleri ve kiliseleri süslemiş, insanları soğuktan korumuş ve giysi olarak kullanılmıştır. Kilimlerin farklı isimleri vardır: Karin, Çımşkatsag, Varanda, Armani, Vişapakarpet ve çoğunlukla şu veya bu Ermeni yerleşimini gösteren diğer birçok isim. Zengin bir dil olan Ermenice, halı kelimesinin birçok eş anlamlısına sahiptir, bunlar: khali, karpet, otots goblen, bazmakan vb.

Kilim süslemeleri içerik olarak Ermeni uygulamalı sanatının diğer dallarıyla ilişkilidir. Eski kilimler korunmamıştır, ancak birçok nakışları taş anıtlarda, haçkar anıtlarında görülebilir. Ermeni kiliminin desenleri geometrik, hayvan resmi  ve bitki şeklindedir. Kilim örme tekniğinin en özgü şekli geometrik bezemesidir. En basit ve en yaygın süsleme üçgendir. Haç, Ermeni kültürünün çeşitli eserlerinde yaygın bir süslemedir. Tabii ki, ilk biçim bir ikizkenar haçının görüntüsüydü. Dünyanın maddiliğini oluşturan dört elementin, yani hava, su, toprak ve ateşin bir sembolü olarak Ermeni kültürünün çeşitli alanlarında tipikti. Bu süslemenin bir grup araştırmacısı, haçı güneşin sembolü olarak görüyor.

“Batı Ermenistan Zanaatın Beşiğidir”