Artsakh Cumhuriyeti’nin Avetaranos köyünde, Şahnazaryan meliklere ait olan ve 18. yüzyılda inşa edilmiş üç malikane görebilirsiniz. 

Güney kesiminde, birkaç temel evler arasında Bagi melikin sarayı bulunuyor. 

Köyün batısında, büyük kayanın yanında ikinci saray, kuzeyinde ise Melik Şahnazar’ın sarayı yer alıyor. 

Saray komplekslerinin genel olarak iyi durumda olması, o dönemin Karabağ saraylılarının yaşam tarzı hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Şu anda köy Bakü hükümeti tarafından işgal edilmiş durumda.

“TC’de Sarayda At Koşturma ”