Türk makamları, Araplaştırılmış Ermenilere yönelik zulmü, Kürtlerle veya Kürtleştirilmiş Ermenilerle arkadaş olmamaları şartıyla durdurdu. Dahası, gerektiği zaman Kürtlere karşı savaşmaları için mühimmat da veriliyor. Diğer bir deyişle, Araplaştırılan Ermeniler, Türk hükümeti tarafından Kürtlere karşı mücadelede bir “siper” olarak algılanmaktadır. 

Bu  muhtemelen Türk yetkililerin Araplaştırılmış Ermenilerin kendi topraklarında yaşamalarına izin vermeleri ya da zamanında bildikleri halde Ermenilerin Araplaşmasına engel olmamalarıyla açıklanabiliyor.

Araplaştırılmış Ermeniler arasında Ermeni bilincinin varlığı sorgulanabilir çünkü bununla ilgili kesin kaynaklar yok. Ancak çoğu, Kürtlerden Ermenilere yönelik soykırıma ARMENOSİD’e katıldıklarını, onları soyduklarını ve mallarına el koyduklarını duydukları için Kürtlere karşı savaştıklarını itiraf ediyor. Türk makamlarının bu versiyonu Araplaştırılmış Ermenileri Kürtlere karşı çatışmaya dahil etmek için kullandıkları açıktır.

Kripto Ermeniler konusunun incelenmesi son derece dikkatli yapılmalıdır, çünkü tarihsel kanıtların gösterdiği gibi, Kürtleştirilmiş ve Araplaştırılmış Ermeniler istemeden kendilerini zıt taraflarda bulmuşlardır ve bu biz Ermeniler için sadece siyasi değil, aynı zamanda ahlaki ve psikolojik öneme sahiptir. 

“TC, Her Yönden Çöküşte Olan Bir Ülke”