İmalat ve ticaret alanında Batı Ermenistan’daki Antep’in gelişmesi, (Yerel ağızda manusa olarak da bilinen) Manisa bezi dokumacılığının bu şehirde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde ilerlemesi ile mümkün olmuştur. 19. yy. ilk yarısında Antep’de en yaygın meslekti. Manisa bezi dokumacılığı muhtemelen Arapgir taraflarından Antep’e gelmiş. Başlarda iplik Avrupa’dan ithal ediliyor ve bununla farklı desenlere sahip alacalar üretiliyordu.

1850’li yıllardan itibaren beyaz ve farklı renklerde daha kaliteli ipliklerin ithal edilmesi ile yerel üretim belli değişiklere maruz kaldı. İnce ve narin ipliklerin kullanması için daha hafif ve gelişmiş tezgahlar hazırlanıyor ve bunlar da Manisa bezinin, yani renkli kumaş üretiminin temelini oluşturuyor. Giderek yeni zanaatkar ve pazarlar ele geçiren bu meslek, şehrin üretimindeki en büyük dalı oldu ve Antep Ermenilerinin ekonomik durumunu daha da iyileştirdi. Dönem basını Antep’in bir sanayi şehri olduğunu yazıp, yerel ekonomide Manisa dokuması-alaca kumaş ticaretinin önemini teslim etmekteydi. Şehrin nüfusunun büyük bir kısmının geçimini bundan sağlamasından dolayı değil sadece, aynı zamanda Manisa dokumasının ticaret ve zanaatın tüm yönlerine olan etkisi nedeniyle.

Makalenin tamamına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz

https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/halep-vilayeti/ayntab/ekonomi/trades/manisa-manufacturing.html

“TC Ülkesi Derebeylerinden Kurtarılmalıdır”