Artsakh kadınları, Ermeni anneler  1 Şubat’ta “Anneler çocuklarının hakları için” yazılı pankartlar ve çağrıları ile AB’nin Ermenistan Cumhuriyeti delegasyonu başkanı Büyükelçi Andrea Victorin’e başvurarak mektuplarını Avrupa Komisyonu Başkanı, yedi çocuk annesi olan Ursula von der Layen’e iletmesini talep ettiler.

Mektupta Artsakh anneleri, Artsakh’ın 12 Aralık 2022’den beri kuşatma altında olduğunu ve soğuk kış aylarında 30.000’i çocuk olmak üzere 120.000 Artsakh sakininin yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarının ihlal edildiğini hatırlattılar. 

Ursula von der Leyen, Artsakhlı kadınlara mektup için teşekkür etti ve bir mesaj iletti. Mesajdan alıntıları sizlere sunuyoruz:  “Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki Avrupa Birliği delegasyonu aracılığıyla aldığım açık mektubunuz için teşekkür ederim. Avrupa Birliği, geçen yılın Aralık ayından bu yana Berdzor Koridoru çevresinde meydana gelen çeşitli gelişmelerden büyük endişe duyuyor. Berdzor Koridoru boyunca hareket kısıtlamalarının yerel halk için ciddi bir bela olduğunu ve insani kaygılar yarattığını anlıyoruz. Avrupa Birliği’nin durumu çözmek için diplomatik çabaları seferber etmeye devam ettiğinden Azerbaycan’a ve diğer ilgili taraflara 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiri hükümlerinden kaynaklanan yetkileri dahilinde uygun önlemleri almaları için çok sayıda çağrıda bulunduğundan emin olun.”

Batı Ermenistan hükümeti 12 Aralık 2022’den bu yana iradesi dışında kuşatma altında olan Artsakh’ın dünyanın ilgi odağı haline geldiğini kaydeder. Çünkü farklı vesilelerle ve farklı platformlarda defalarca dile getirdiğimiz gibi, ister istemez Ermeni Platosu ve Artsakh da dahil olmak üzere Batı Ermenistan Cumhuriyeti ve ilçeleri olmadan oluşturulamayacak yeni bir dünya jeopolitik haritası oluşturuluyor.

Son zamanlarda yaşanan hızlı olaylar bizi hesaba katmaya ve defalarca dile getirdiğimiz şikayet-başvurulara yanıt vermeye zorluyor. Uluslararası kurumların nihayet tüm insanlığın yararına olacak doğru ve adil kararlar alabileceğini umuyoruz. 

Cezasızlık, yeni suçları ve yeni trajedileri doğurur.

“Batı Ermenistan Şovenist Türk İstilasına Karşı Mücadelede”