Ermeni alfabesi dünyanın en eski ve en güzel yazılardan biridir. Müzelerimizin arşivlerinde Ermenice kaligrafinin canlı örnekleri olan el yazısı Ermenice yazılmış binlerce kitap ve defter saklanmaktadır. Ancak Ermeni kaligrafi sanatının tarihi ve yazı üslubu hakkında bir kitap yoktur. 

Uzun yıllar Ermeni kaligrafisi eğitimi alan ressam Ruben Malayan, mesleği grafik tasarımcıdır. 

2008 yılında Ruben, New York’taki bir yayınevinden dünya kaligrafi mirası hakkında “Dünya Kaligrafisi Ansiklopedisi” (The World Encyclopedia of Calligraphy, Sterling) adında bir ansiklopedi hazırladıkları ve kitapta Ermeni kaligrafisi üzerine bir bölüm olmasını istedikleriyle ilgili bir mektup aldı.

Yayınevi, Ruben’e Ermeni bölümünün kurulmasıyla çalışma teklif eder.

Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni yerleşimlerindeki arşiv ve taşbaskıları inceleyen Ruben, Ermeni hat sanatının tarihini ve farklı dönemlere özgü yazı stilini adım adım canlandırır. Ruben, Ermenistan Cumhuriyeti’nde ve Ermeni diasporadaki yerleşim yerlerinde bulunan arşiv ve kitabeleri inceleyerek, Ermeni kaligrafi sanatının tarihini ve farklı dönemlere özgü yazı stilini adım adım canlandırır. Ruben Malayan araştırması sırasında dünyanın farklı yerlerindeki Ermeni topluluklarında bulduğu Ermeni kaligrafi sanatıyla ilgili sadece 10 ders kitabı gördü (Venedik 1884, Konstantinopolis 1892, Leipzig 1873, Viyana 1837, Yeni Nahiçevan 1846 ve 1870, Tiflis 1884).

Bu ders kitapları, kaligrafi sanatının her zaman Ermeni klasik eğitiminin bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Tüm  Ermeni okullarında kaligrafi dersi vardı. Ermenistan Cumhuriyeti’nde Sovyet rejiminin kurulmasından sonra kaligrafi sanatı Ermeni okullarından yavaş yavaş kayboldu.

“Batı Ermenistan Sanatın Zirvesidir”