Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD sırasında Osmanlı hükümeti Ermeni kadın ve çocukların bir kısmını Türkleştirme ve İslamlaştırma politikası da uygulamıştır. 

Bu, soykırım bağlamında ele alınmalı ve soykırımın yapısal unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir, çünkü zorla Müslümanlaştırılan Ermeni kadın ve çocukları sadece fiziksel olarak kurtarılmıştır ama etnik grup olarak yok edilmiştir.

“Westernarmeniatv”, Ankara bölgesinde bir binada toplanan Ermeni yetimlerle ilgili iki Osmanlıca belgeyi ve bunların Batı Ermenice çevirilerini yayınlıyor. Birinci belgede İçişleri Bakanı Talat, Ermeni çocukların o binada topluca kalmalarını uygun görmez ve İslami teşkilatlara dağıtılmalarını emreder. İkinci belge ise Ankara Vali Yardımcısı Atıf’ın bu talimata verdiği cevabıdır. Atıf, o bölgelerdeki Ermeni kadın ve çocukların sayısı hakkında bazı bilgiler vermekte ve Ermeni çocukların İslami kuruluşlarda dağıtılacağını bildirmektedir.

“TC’de Din Cehalet Üzerine Kurulmuştur”