Batı Ermenistan’daki yetimlerin tahliyesi, çocukların gelecekteki fiziksel güvenliklerini, yaşamlarını ve ulusal eğitimlerini güvence altına alacaktır. Genel olarak mütarekeden sonra bu yetim çocuklar ıssız yerlerden (çöller, ormanlar), dilencilik yaptıkları sokaklardan, Müslüman ailelerden ve Türk devleti yetimhanelerinden Kızılhaç çalışanları, Orta Doğu’daki Amerikan yardım çalışanları, Ermeni kilisesi ve Ermeni hayır kurumları tarafından finanse edilen Ermeniler tarafından toplanırdı.

Ermeni yetimlerin Batı Ermenistan’a taşınması, Orta Doğu için Amerikan yardım istasyonunun mali desteği sayesinde gerçekleştirilecekti.

“Batı Ermenistan Halkına Şan Ve Şeref”