“Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD Müze-Enstitüsü” Vakfı araştırmacıları tarafından yakın zamanda yayınlanan “Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD Sırasında Ermeni Çocuklarının Türkleştirilmesi” adlı toplu monografiyi okuyucu kitlesine sunuyor. 

Kitabın araştırma çekirdeğini hukuki, dini, ideolojik ve tarihi disiplinlerle temsil edilen Ermenilere karşı işlenen soykırım ARMENOSİD bağlamında Ermeni çocukların zorla nakli konusu oluşturmaktadır. Kitabın bilimsel önsözünün yazarı tarih bilimleri adayı  Narine Margaryan’dır.

“SOYKIRIMCI ZORLA TEHCİR: TÜRK IRKÇI MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA ERMENİ ÇOCUKLARI” başlıklı bölümünde yazar Regina Galustyan, İttihat ve Terakki milliyetçiliğinin ırksal yönlerine, kökenlerine değiniyor ve Jön Türklerin çocukları zorla gönderme ve asimile etme programlarını bu ideolojik bağlamda analiz ediyor. 

“ERMENİ ÇOCUKLARININ DİNİ-MİLLİ KİMLİKLERİ JÖN TÜRKLERİN HEDEFİNDE” başlıklı bölümün yazarı tarih bilimleri adayı Şuşan  Khaçatryan, Ermenilere uygulanan Soykırım ARMENOSİD bağlamında çocukların zorla nakledilmesinin dini-ideolojik yönünü sunuyor.

“ERMENİLERE UYGULANAN SOYKIRIM ARMENOSİD YILLARINDA ŞİDDETLE YERİNDEN EDİLENLERİN GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI: TARAFSIZ EVİN FAALİYETİ” başlıklı bölümün ortak yazarları Edita Gzoyan, Şuşan Khaçatryan ve Regina Galustyan, MONDROS ateşkesi sonrası çocukların kimliğe dönüş süreçlerini ele alıyor.

Kitabın  “ERMENİ ÇOCUKLARI TÜRKLER TARAFINDAN İNKAR EDİLEN ERMENİLERE UYGULANAN SOYKIRIM ARMENOSİD BAĞLAMINDA: TEORİLER, TEZLER VE ANTİTEZLER” başlıklı son beşinci bölümünde ise tarih bilimleri adayı Elina Mirzoyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım bağlamında çocukların zorla nakledilmesine ilişkin Türk yazarların inkarcı tezlerini, teorilerini ve antitezlerini sunuyor.

Batı Ermenistan hükümeti, yerli Ermeni halkının zorla yerinden edilmesini ve din değiştirmesini kapsayan her türlü girişimi ve özellikle büyük ölçekli bir çalışmayı memnuniyetle karşılar. Ancak bugün tazminat sorununu başlatmak hayati önem taşıyor. Westernarmeniatv’nin bu konuyla ilgili web sitemizde okuyabileceğiniz bir dizi makale yayınladığını size hatırlatırız.

“Batı Ermenistan Türk Soykırımcılarına Karşı Mücadelede”