Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ankara Şubesi, Malatya Katliamı’nın 45. yıldönümü nedeniyle açıklamada bulunarak, “Malatya Katliamı devletin yıllardır sistematik olarak uyguladığı, sürgün, yozlaştırma, inançsızlaştırma ve asimilasyon politikalarının devamıdır” dedi. 

Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, 45 yıl önce faşistler Malatya’da yapılan katliam nedeniyle yaşamını yitirenleri andı.

18 Nisan 1978’de başlayıp 20 Nisan’a kadar süren saldırılar sonucu 8 kişinin katledildiğini belirten  Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, şu açıklamayı yaptı: “Koçgiri ve Dersim’e silahlı güçleriyle mazlum halka savaş açan devlet, Malatya’da ise sivil faşistleri örgütleyerek bir katliam gerçekleştirmiştir. Diğer katliamlarda olduğu gibi Malatya, etnik ve inançsal bir arındırmaya tabi tutulmuştur. Malatya Katliamı’nın tarihçesine bakıldığında; kent merkezine yerleşen ve ekonomik anlamda birikim sağlayan Arevi-Alevilerin varlığından rahatsız olan devlet ve işbirlikçi çeteler, Alevi toplumuna baskı yaparak Arevi-Alevileri göçe zorlamışlardır. Katliamın zeminini, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrımını koyarak;  Arevi-Alevileri baskı altında tutup, gerici faşist güruhu güçlendirip kışkırtmıştır. Mezhepsel ve etnik ayrışma ve saldırılar merkezde başlayıp ilçe ve köylere de yavaş yavaş yayılmıştır. 

Malatya Katliamı devletin yıllardır sistematik olarak uyguladığı, sürgün, yozlaştırma, inançsızlaştırma ve asimilasyon politikalarının devamıdır. Malatya Katliamı’nın 45. Yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyoruz.”

“Faşizm Döktüğü Kanda Boğulacaktır”