Ermenistan Cumhuriyeti Uluslararası Hukuk İşleri temsilcisinin Facebook sayfasından öğrendiğimize göre, Uluslararası Hukuk İşleri Temsilcisi Yeğişe Giragosyan, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme uyarınca  Azerbaycan- Ermenistan Cumhuriyeti davasında Ermenistan Cumhuriyetine karşı, Azerbaycan’ın sunduğu iddiaların çoğuna ilişkin mahkemenin yargı yetkisinin bulunmadığını, bunların kabul edilemezlik durumunun kanıtlanmış olduğunu iddia ederek Ermenistan Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanına ön itirazlarını sundu.

Mahkeme, Ermenistan Cumhuriyeti’nin sunduğu Ön İtirazlar hakkında karar verilinceye kadar söz konusu davanın esasının incelenmesini askıya aldı.

Batı Ermenistan Hükümeti, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin Şuşi’deki zorla yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiş Ermenilerin çıkarlarının korunması ve Bakü yetkililerinin Türkiye’nin Ermenilere karşı sürmekte olan etnik imha politikasını kınaması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu bir kez daha hatırlatır. Mahkeme, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan’ın sunduğu dilekçeyi işleme koydu ve dava süreci devam etmektedir. 

“Batı Ermenistan yenilmez Bir İradedir”