Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan “Armenpress” ile yaptığı görüşmede Azerbaycan cumhurbaşkanının üst üste üçüncü yıldır dünyayı Artsakh sorununun çözüldüğüne ve  “Dağlık Karabağ” kavramının artık olmadığına ikna etmeye çalışmasına rağmen Artsakh’ın statüsü konusunun uluslararası düzeyde çözülmediğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. 

Artsakh Devlet Başkanı, 30 Ocak 1992’de, sadece birkaç devlet tarafından tanınan Azerbaycan’ın Ermenistan Cumhuriyeti ile aynı gün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) katıldığını hatırlatıyor. 

Harutyunyan’a göre, bu devletlerin egemenliği AGİT tarafından Artsakh’ın aidiyeti konusundaki anlaşmazlıkları kabul etmeleri ve Artsakh’ın gelecekteki statüsünün AGİT himayesinde yapılacak barış konferansında belirleneceğini kabul etmeleri koşuluyla tanınmıştır.

Arayik Harutyunyan, “Her iki devlet de böyle bir anlaşma yaptı, böylece Artsakh’ın uluslararası statüsünü tartışmalı bir bölge olarak kabul etti ve sorunu barışçıl bir şekilde çözme yükümlülüğünü üstlendi” dedi.

Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti’nin 1992-94 birinci Artsakh savaşında elde edilen zaferin bir sonucu olarak fiilen kurulduğunu belirtiyor. 

Artsakh Devlet Başkanı Harutyunyan, 1921’de Ermenistan’ın Sovyet işgali sırasında Artsakh, tüm uluslararası tanınırlığını alan Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu unutuyor.

“Batı Ermenistan’ı Zafere Götürecek Şey Mücadeledir”