Hacın, Kilikya Ermenistanı’nın şehirlerinden biridir. 1900’lerin başında, 35.000 nüfuslu Hacın’ın 30.000’i Ermeni’ydi. Ancak Ermenilere yönelik soykırım ARMENOSİD sırasında Hacın Ermenileri zorla yerinden edilmiş ve çoğunun can verdiği Der Zor’a sürülmüştür. 

1918’de Kilikya Ermenistanı’nda İtilaf ülkelerinin kontrolü sağlandı ve Türk birlikleri oradan çekildi.

Hacın’ın 30.000 Ermeni sakininden yaklaşık 8.000’i geri döndü. 1920 yılının başında Kemalistlerin baskısı altında Fransızlar Kilikya Ermenistanı’ndan askerlerini çekmeye başladı. Türkler, yerel Ermenilerle acımasız bir hesaplaşma görerek birbiri ardına Urfa, Anytap, Maraş, Sis’i işgal etti. Türk komutanlığının, müzakereler yoluyla Hacın halkını diz çöktürmeye çalıştığı ve başaramadığı 12-13 Temmuz’a kadar şiddetli çatışmalar devam etti. 

Hacın’ın kahramanca savaşı, Ermeni halkının Türk  güçlerine karşı mücadelesinin kahramanca sayfalarından biridir.

“Batı Ermenistan Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”