Azerbaycan askeri polisinde Ermeni savaş esirlerine yönelik acımasız muamele, barış gündemindeki tartışmalara bakılmaksızın sürekli olarak tekrarlanmaktadır. 

Karşılaştırmalı Hukuk Merkezi başkanı Siranuş Sahakyan bunu basın toplantısında, “Tatoyan” adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı yöneticisi Arman Tatoyan ile ortaklaşa hazırlanan raporu sunarken ifade etti.

Sahakyan, “Barış gündemi koşullarında Ermeni kurban ve esirlere yönelik davranışlarda herhangi bir değişiklik olmadığını ve onlara yönelik kötü muamelenin tekrarlandığını üzülerek belirtmek isteriz. Askeri polis tarafından yemek ve uykudan yoksun bırakılma ile birleşen şiddetli dayaklardan bahsediyoruz. Soğuk havada yapay olarak yaptıkları durumlar da vardı:

donma nedeniyle savaş esirlerine ek acı verildi. Bütün bunlar, Adalet Bakanlığı’nın yetkisi altındaki tutuk evlerinde yaşandı” diye belirtti.

Kayıp şahıslara değinen Siranuş Sahakyan, bunun nesnel süreçlerin sonucu değil, Ermenilere yönelik hedefli bir politika olduğunu vurguladı. 

İnsan Hakları Savunucusu, modern teknoloji koşullarında cesetlerin yerini bilmemenin neredeyse imkansız olduğundan ve kayıp kişiler hakkında bilgi vermemenin sadece Azerbaycan’ın intikam alma duygusundan kaynaklandığından emin. 

Hatırlatmakta yarar var ki, Bakü şu anda 33 kişinin tutsak olduğunu doğruluyor. Ancak resmi Yerevan, sayılarının daha fazla olduğunu garanti ediyor. İnsan hakları savunucusuna göre Azerbaycan esaretinde en az 80 kişi bulunuyor.

İnsan hakları alanında bir mücadele yürüten Batı Ermenistan yönetimi, uluslararası insan hakları örgütlerini Bakü’de işlenen suçları takip etmeye çağırıyor.

“Batı Ermenistan Faşist Türk Devletlerine Karşı Mücadelede”