Avrupa Konseyi Kültür Yollarına İlişkin Uzatılmış Kısmi Anlaşma yönetim kurulunun olağan toplantısı 10-11 Mayıs tarihlerinde Lüksemburg Büyük Dükalığı’nda düzenlendi.

Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın basın açıklamasına göre, 

toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti’nden Bakanlığın Kültürel Miras ve Halk Sanatları Dairesi Başkanı Astğik Marabyan katıldı. 

2015’ten beri Ermenistan Cumhuriyeti genişletilmiş “Kültürel Yollar” anlaşmasının tam üyesidir.

Toplantının gündemindeki ana konulardan biri de oybirliğiyle kabul edilen “Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kültürel Yollarının Haritası” da dahil olmak üzere üye ülkelerin “Kültürel Yollarının” haritalandırılmasına ilişkin belge oldu.

Belge, Avrupa Konseyi’nin kültürel kanalları çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin kültürel potansiyelini, angajman perspektiflerini ve işbirliği fırsatlarını özetlemektedir.

“Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kültürel Yollarının Haritası” belgesinin tartışılması çerçevesinde, Fransa temsilcisi özel bir konuşma yaptı ve Ermeni kültürel mirasının gidişatını dünya kültürel mirası bağlamında değerlendirerek  bir “Ermeni Kültürel Miras Yolu” projesi başlatma olasılığının değerlendirilmesini teklif etti.

“Kültürel Yollar” programı 1987’de  Avrupa Konseyi tarafından başlatıldı. Projenin amacı, sürdürülebilir kültürel ve sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak doğanın ve kültürel mirasın korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunarak kültürel diyalog için bir platform oluşturmaktır.

“Batı Ermenistan Dünya Kültürünün Merkezidir”