Değerli dostlar, Gomidas Vardapet’in faaliyetleri ve mirası hakkında son günlerde dile getirilen profesyonellik dışı ve gerçekçi olmayan düşüncelerin kamuoyundaki geniş tepkisini dikkate alan Gomidas Müze-Enstitüsü,  Gomidas’ın faaliyeti ve mirasıyla ilgili son zamanlarda gereksiz tartışma konusu haline gelen bazı bölümleri bir kez daha ele almak istiyor. 

Gomidas Vardapet, Ermeni halkının öz karakter sisteminin kilit isimlerinden biridir. O aynı zamanda doğu müziği uzmanıydı ama muğamla hiçbir ilgisi yoktu, o tür müziği “arındırmadı”, “silmedi” temizini ortaya çıkarttı. Gomidas’ın hiçbir zaman Avrupalı ​​dinleyiciye uyum sağlama gibi bir hedefi olmadı, ancak Avrupalı ​​dinleyicilere Ermeni müziğini sevdirdi. Üstelik “Çeyrek Notalar” Avrupalılar için ulaşılmaz değildi, bu yüzden onlara her türlü müzik bu şekilde dikte edilebilirdi.

“Batı Ermenistan’ın Evladı Gomidas vartabet Ölümsüz Bir Değerdir”

Bir Cevap Yazın