1894 yılında Abdülhamit’in Ermenilere yönelik katliamlarıyla başlayıp, 1915’te İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1,5 milyon Ermeni ve 300 bine yakın Asuri-Süryani’nin katledildiği Büyük Hıristiyan Soykırımı’nın son halkası Pontus Rumlarına karşı yürütülen Soykırım.

Küçük Asya ve Pontus’taki Rumlara uygulanan soykırımı Jön Türk yetkilileri tarafından önceden planlanmış, Ermenilere uygulanan Soykırımı ARMENOSİD’e paralel olarak yürütülmüştür. 

1916-1923’te gerçekleşen Pontus Rumlarına karşı uygulanan Soykırımda, 350.000’den fazla Pontus Rumu katledildi.

Yerli halk olan Pontus Rumlarının, 1914-15 döneminde Asuri-Süryani ve Ermeni halkları ile diğer Hıristiyan varlıklar gibi soykırım ve imha politikaları ile karşı karşıya kaldılar. 1915 soykırımı sırasında 3 milyondan fazla Hıristiyan katledildi, çocuklar ve kadınlar Müslümanlaştırıldı.

Ülkede 1915 Soykırımına değinilmezken, nefret söylemi ve Hıristiyan düşmanlığı Türkiye’de derin bir şekilde kazınmaya devam ediyor ve genellikle siyasi liderler tarafından kullanılıyor.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”

Bir Cevap Yazın