Anıtbilimci Samvel Karapeyan’ın “Nahiçevan” adlı harita kitabı, Batı Ermenistan’ın  Nahiçevan ilçesinin yok edilmiş Ermeni anıtlarını tanıtmayı amaçlıyor. Harita kitabı, 15. ve 20. yüzyıllarda Avrupalı ​​haritacılar tarafından bölgenin bir dizi antik haritasını sunar. Gerçeğin önemini vurgulamak için yabancı yazarların eserlerine öncelik verildi.

Kitabın ikinci bölümü çalışma grubu tarafından derlenmiş.

Zamanında Karapetyan, “İkinci bölüm, bölgenin fiziksel bir haritasıyla başlıyor. 1 Ocak 1914 nüfus sayımı sonuçlarına göre oluşturulan etnografik harita özellikle önemlidir, burada belirli bir ulusun nüfusunun konumu ve sayısı renklerle gösterilir. Kitapta Ermenilerin yaşadığı köyler kırmızı, Kafkas Tatarları (1935’e kadar Kafkas Tatarları, sonra Azeriler olarak anıldı) köyleri yeşil ile işaretlenmiş” dedi ve  kırmızı noktaların artık bulunmadığını, Ermenilerin yaşadığı son köylerin 1988-1989’da boşaltıldığını ekledi.

Yazarın belirttiği gibi, “Ermeni anıtlarının çeşitliliğine rağmen, harita kitabında 2 tür anıt sunulmaktadır. Bunlar Hıristiyan dini anıtları olan,  sayısı 219’a ulaşan ve hiç biri korunmamış manastır ve kiliseler ile Azerbaycan anıtlarıdır. Ve Azerbaycanlılar sürekli olarak Nahiçevan’ın Azerbaycan kültürünün beşiği olduğunu beyan etmelerine rağmen, Ermeni manastır ve kiliselerinin görüntüleri bunun tersini kanıtlıyor. Kitap ayrıca Nahiçevan’ın yazı merkezlerini, Ermeni eğitim merkezleri olan manastır ve kiliselere bağlı okullarını da sunuyor.”

“Batı Ermenistan Değerler Ocağıdır”

Bir Cevap Yazın