Azerbaycan makamlarının onlarca yıllık kültürel vandalizm ve yıkım politikasının aksine, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh, etnik ve dini kökenlerine bakılmaksızın, topraklarındaki kültür ve kültürel mirasın korunması yoluyla barış ve dayanışmayı ilerletme fikrine her zaman bağlı kalmıştır. 

Artsakh kurtuluş savaşında büyük zarar gören ve yarı harap durumda olan “Govhar Ağa” (Yukarı Cuma) camii restore edildi. 

2019 Artsakh yetkilileri ile işbirliği içinde Şuşi’deki “Govhar Ağa” (Yukarı Cuma) camii’nin restorasyonu “İdeA” fonu desteğiyle  gerçekleştirildi.

Artsakh’ın varlığı boyunca Şuşi’deki Surp Amenapırgiç Ghazançetsots kilisesini  (1988’de Ermenilerin Şuşi’den kovulmasından sonra Azeriler çan kulesindeki melek heykellerini kırarak kiliseyi silah ve cephanelik deposuna çevirdiler. Artsakh savaşı sırasında ise, Azeri “GRAD” füze sisteminin deposu burada bulunuyordu), duvarlarında bomba izlerinin bulunduğu Gandzasar manastır kompleksi,  Martakert bölgesindeki Vankasar kilisesi, birçok kez bombalanan Amaras manastır kompleksi, Kaşatağ bölgesindeki 4. yüzyıldan kalma  Tsitsernavank kilisesi ve sığır ahırı olarak kullanılan Dadivank manastır kompleksi restore edildi.

“Batı Ermenistan Türk Vandalizmine Karşı Mücadelede”