Ermeni Haçkar nasıl anlaşılır, Ermeniler neden narı sever ve khaz denen eski notaları kimler okuyabilir? İşte Batı Ermenistan televizyonu “westernarmeniatv”nin yeni dizisinde Ermenileri ve Ermeniliği simgeleyen yeni bir dizi sembolleri sizlere sunacağız. ”Ermeniler ve Ermenilere Ait Olan” adlı dizisinde ele aldığımız ilk semboller, Ermeni halkının ulusal kimliğinin en eski ve önemli sembolleri olan “Sonsuzluk Çarkı” ve “Altı Köşeli Yıldız”dır.

“Arevakhaç” (“Güneşin Haçı”) olarak adlandırılan “Sonsuzluk Çarkı”, Ermenistan ve tarihi bölgelerinde en yaygın sembollerden biridir. Sonsuzluk işareti her yerde bulunur: mimari sütunlarda, kilise duvarlarında, sunaklarda ve fresklerde, minyatürlerde, haçkar anıtlarında, halılarda, mücevherlerde, giysilerde, ev eşyası ve objelerinde, devlet, kamu, özel ve dini yapıların amblemlerinde. Genellikle Ermeni “Altı Köşeli Yıldızın” merkezinde bulunur. Ancak bugün pek çok kişi ünlü Ermeni “altı köşeli yıldızı” Yahudi “Davut Yıldızı” ile bir tutuyor çünkü Yahudi kimliğinin ve dininin bir sembolü olarak görüyorlar.

Ancak Altı Köşeli Yıldız’ın çok daha eski bir tarihi vardır. Ermeni halkı, tarihi boyunca eski çağlardan beri eski Ermeni yazıtlarında kullanmıştır. Ortaçağ kiliselerinin ve şapellerinin duvarları, kubbeleri, çapraz taşları süslü altı köşeli bir yıldızla süslenmiştir.

“Batı Ermenistan Kültürün Esas Ocağıdır”