Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Geğam Stepanyan, Facebook sayfasından bir paylaşım yaptı, ondan alıntıları sizlere sunuyoruz: “Dünya Çocuk Günü’nde,  Bakü makamları tarafından 6 aydır devam eden abluka sonucunda bugün Artsakh’ın 30.000 çocuğunun karşı karşıya olduğu zorluklar ve yoksunluklar hakkında bir kez daha konuşmak şarttır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre dünyadaki tüm çocuklar temel ve devredilemez haklara sahiptir, ancak yaklaşık altı aydır Artsakh’ın çocukları eğitim, sağlık, gelişim, aile birleşimi, psikolojik ve zihinsel dokunulmazlık, yeterli yaşam standardı, temel ihtiyaçlara erişim gibi temel hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılmaya devam ediyor. 

Berdzor yolunun Bakü makamları tarafından abluka altına alınması nedeniyle yaklaşık 550 çocuk evlerine dönme ve aileleriyle bir araya gelme hakkından mahrum bırakıldı. Toplamda 1.820’den fazla çocuk, abluka nedeniyle ebeveynlerinden birini veya ikisini de göremez hale geldi ve bu çocuklar için ciddi psikolojik sıkıntılara neden oldu. Artsakh’ın tüm kurumlarındaki eğitim süreci, Bakü yetkilileri tarafından Artsakh’ın hayati altyapısının kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle düzenli olarak kesintiye uğradı.  Artsakh’ın çocuklarının serbest dolaşım hakkının ihlali nedeniyle öğrenciler, Artsakh dışındaki eğitim kurumlarına başvuruda bulunamıyor ve eğitim olanaklarından yararlanamıyor. Artsakh’a zamanında ve yeterli gıda tedarikinin olmaması durumunda, bebekler de dahil olmak üzere çocuklar ciddi bir yetersiz beslenme, vitamin ve mineral eksikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıyadır. 

Çocuk hakları insan haklarıdır ve çocuğun etnik kökenine bakılmaksızın evrensel olmalıdır. Artsakh çocukları, dünyadaki tüm çocuklarla aynı haklara ve fırsatlara sahip olmalıdır. Halbuki, medeni dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri peşinde koştuğu 21. yüzyılda, Artsakh’ın çocukları hala temel haklarının korunması ve fırsatların sağlanması için mücadele ediyor.

Artsakh çocuklarına yönelik varoluşsal tehdit koşullarında, UNİCEF tarafından temsil edilen uluslararası toplumu, çocuklarımızın haklarını etkin bir şekilde korumak ve Bakü yönetiminin Ermeni düşmanı ve otoriter rejiminin her gün yaptığı tehditleri önlemek için adımlar atmaya bir kez daha çağırıyoruz.”

“Batı Ermenistan Türk Faşizmine Karşı Mücadelede”