İki kamusal alanın kesiştiği dönemde hareket eden bu seçkin devlet ve siyasi figür, halkının mutluluğu için benzersiz bir özveri ve ilgi gösterdi.

Kader gereği eski toplumsal düzenin kurucusu ve aynı zamanda yeni düzenin tarafsız değerlendiricisi ve düşünceli çalışanı olarak rolü trajik bir şekilde kesintiye uğrayan sosyo-ekonomik sorunları yeni koşullar altında çözmenin zor sorumluluğunu üstlendi.

42 yaşında Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreteri seçildi ve 1974’ten 1988’e kadar ülkeyi yönetti. Politeknik Üniversitesi’nin eski öğrencisi, ustabaşı olarak çalıştığı Yerevan Elektroteknik Fabrikası’nda müdür görevine kadar yükseldi.

Yerevan Şehir Komitesi ve ardından Sovyet Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi sekreteri olarak çalışan gelecek vaat eden organizatör, ülkenin geleceği hakkında kendi görüşüne sahipti. Ermenistan’ı daha az enerji tüketimi ancak yoğun ve gelişmiş bir sanayi ile İsviçre gibi yoğun tarım ve çevre açısından güvenli bir ülke olarak hayal etti. Prensip olarak ülkedeki küresel dönüşüm politikasının bir destekçisi olan Demircyan, sosyo-ekonomik sorunları, bölgesel sorunları, çözüm yollarını ve yöntemlerini tam anlamıyla içeren özel bir yeniden inşa konsepti geliştirme ihtiyacı üzerinde ısrar etti. Sovyet Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinde bu tür yaklaşımların olmaması, cumhuriyetimizin yeniden yapılanma sürecine yönelik temelsiz eleştiriler ve etnik gruplar arası ilişkiler konusunda merkezle temel anlaşmazlıklar, Mayıs 1988’de istifasının ana nedeni oldu (pozisyonu, 28 Şubat 1988’de yapılan Ermenistan Komünist partisi  Merkez Komitesi genel kurulunun kararında açıkça formüle edildi). 1991’den 1999’a kadar Demircyan, Cumhuriyetin en büyük şirketlerinden biri olan “Hayelektramekena” AŞ’ye başkanlık etti.

Ülkedeki zor durum, Karen Demircyan’ı aktif siyasi faaliyete geri getirdi. 1998 yılında cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.   

1999 Mayıs ayında Karen Demircyan Ulusal Meclis Başkanı seçildi. Cumhuriyetin gelişimine düzenli bir karakter sağladı: kalkınmanın birincil sorunları, yapısal politikanın kilit yolları, ana potansiyeli olan insan faktörünün akıllıca ve amaçlı olarak uygulanmasına yönelik yönelimler açıklığa kavuşturuldu. Kısa bir süre içinde Karen Demircyan, Cumhuriyetin hemen hemen tüm ilerici siyasi güçlerini ve dünya Ermenilerini etrafında toplayarak ülkenin yeniden imar planlarını uygulamaya başladı. Ancak 27 Ekim 1999 yılında  Karen Demircyan, Vazgen Sarkisyan, Ulusal Meclis’in beş üyesi ve bir bakan, Ulusal Meclis’teki bir oturum sırasında benzeri görülmemiş bir siyasi terörizmin kurbanı oldu.

“Batı Ermenistan Yenilmez Armada”