Yerevan Devlet Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü Doçenti, Yerevan Devlet Üniversitesi Armenoloji Araştırmaları Enstitüsü Ermeni-Osmanlı İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı, filoloji bilimler adayı Lusine Sahakyan’ın 2019’de yayınlanan “Ermeni El Yazmalarında Hamşen” kitabının Rusça çevirisinin sunumu 3 Haziran’da Soçi şehrinde gerçekleşecek.

Kitapta yazar, Hamşenli yazarların 13.-17. yüzyıllarda Hamşen ilçesinde ve diğer ruhani merkezlerde kopyaladıkları el yazmalarının kayıtlarını inceliyor.

Bu kaynaklarda bulunan özgün gerçekler ve tanıklıklar, vilayetin XIII.-XVII. yüzyıllardaki siyasi, manevi ve kültürel hayatı, nüfusun mesleği, dil durumu ve halk inançları hakkında kesin bir fikir oluşturma fırsatı sunmaktadır.

Hemşin’in XV.-XVII. yüzyıl yerleşimlerinin haritası da ilk kez bir Rusça kitapta yayınlandı.

Bu araştırma, Yerevan Devlet Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ve Bilimler Akademisinin Bilim Kurulu çerçevesinde yürütülmüştür.

“Batı Ermenistan’ı Zafere Götürecek Bilimsel Çalışmalardır”