Ermenistan Cumhuriyeti’nin Talin şehrinden çok uzak olmayan Daştadem kalesinin kulelerinden birinde Arapça bir yazıt görülebilir. Metinde belirtildiği gibi, bu yazıt Ani’nin son Selçuklu emirlerinden biri olan Şeddad Sultanı ibn Mahmud ibn Şavur tarafından Eylül 1174’te bırakılmıştır. 

Protokolde Amir, surların inşası hakkında bilgi verir, bu durumda, kaledeki bazı yeniden yapılanmalardan ve ek tahkimat çalışmalarından söz edilir. Bahsedilen çalışmaların temel nedeni, 1174 yılında Ermeni-Gürcü birliklerinin Ani’yi işgal etmesi ve Ani’nin Şeddadlı Şahinşah emirini ele geçirmesidir. Şahinşah’ın oğlu Sultan, Daştadem’e sığındı ve onu güçlendirdi.

1176’da Ani yeniden Şeddadlara iade edildi ve Sultan, şehrin Zakaryanlar önderliğindeki Ermeni-Gürcü birliklerinden nihai kurtuluşuna kadar Ani’ye taşındı. Daştadem kalesinin kurtarılmasından sonra, Zakaryan prensleri burada büyük ölçekli inşaat çalışmaları yürüttüler.

“Batı Ermenistan Tarihin Kendisidir”