Souvenir français Bron komitesinin girişimiyle, yazar ve denemeci Philippe Olagnier tarafından ulus inşasında hatırlamanın önemi üzerine bir konferans verildi. Bron Belediye Başkanı Jérémie Bréaud, Souvenir français Bron komitesi Başkanı Yves Peysson, yerel meclis üyeleri ve diğer birçok şahsiyetin katıldığı konferans 2 Haziran 2023 Cuma günü Bron’da gerçekleştirildi. 

Tarihsel hafıza, aktarım meseleleri ve soykırımların tarihi konularına tutkuyla bağlı olan Olagnier, kadın hakları ve laiklik konularında da çalışmakta ve 8 ulusal dergide düzenli olarak yazarlık yapmaktadır.

Fransa’da türünün ilk örneği olan bu konferansta Olagnier, Fransa’nın çağdaş tarihi boyunca hatırlama çalışmalarını anlattı. 

Olagnier, anma görevinin birleştirici bir güç olması, büyüklere karşı bir nezaket olması ve değerlerin aktarılması için gerekli olması gibi çeşitli boyutları olduğunu vurguladı. 

Bu ruhla, Olagnier halkı ve özellikle de genç nesilleri Jules Michelet tarafından kaleme alınan ulusal romanı okumaya ve sahiplenmeye teşvik etti. 

Olagnier Fransa’da hafızanın öğretilmesinin ve aktarılmasının önemi üzerinde ısrarla dururken, ortak bir anlatının itici gücünün ortadan kalkması halinde herkesin kendi ulusal romanını yaratmaya çalışacağını ve bunun da kimlikçiliğin gelişmesine yol açacağını vurguladı.

 Bu bağlamda, tarihi gerçeğin tamamını ya da bir kısmını ortadan kaldırma eğiliminde olan mevcut “wokizm” ve “iptal kültürü” eğilimlerini kınayan Olagnier, bir ulusun tarihine kötü davranması halinde yok olmaya mahkum olacağını sözlerine ekledi. Konferans Georges Bernanos’tan öğretici bir alıntıyla sona erdi: 

“Medeniyetler ölümlüdür, medeniyetler de insanlar gibi ölür, ama yine de insanlar gibi ölmezler. Onların çürümesi bizimkini takip etmek yerine onların ölümünden önce gelir”. 

Konferansın sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lydia Margosyan,  konferansın yüksek standardını övdü ve her Devlet yapısının ayrılmaz bir şekilde hatırlama göreviyle bağlantılı olduğunu ve bu hatırlamaya yönelik herhangi bir saldırının bir Devletin yapısına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Ulusal Ermeni Anma Merkezi’nden Freddy Sabuncu de konuşmacıya teşekkür etmek ve tıpkı kişisel ve ailevi hafıza gibi tarih hafızasının da evrensel olduğunu ve genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtmek üzere söz aldı. Bu unutulmaması gereken bir hafızadır, çünkü geçmişin hatalarını tekrarlamak bize hiçbir ders vermemiştir. Sabuncu, Doğu’daki Hıristiyanların ve özellikle de Artsakh’taki Ermenilerin içinde bulunduğu kötü durumdan bahsederek, yüzyıllardır süregelen medeniyet, kültür ve geleneklerin korunması için desteklenmeleri gerektiğini ifade etti.

“Batı Ermenistan Mücadelede”