Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Konuşma

  1. Sayın Başkan, Üye Devletlerin değerli delegeleri, Bu yıl Batı Ermenistan Ermenileri Asamblesi’nin Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetlerarası Komitesi oturumlarına katılmak üzere akredite edilmesinin 15. yıldönümü olacak ve bu ilk konuşmada size ve tüm sekreteryaya teşekkür etmek istiyorum.

Bugünkü Genetik Kaynaklar Diplomatik Konferansı’nı hazırlamak için çok çalışıldı, bu nedenle bu diplomatik konferansa mümkün olduğu kadar çok insanın katılımını sağlamak için gösterdikleri tüm çabalar için tüm üye devletlerin yanı sıra fiziksel ve çevrimiçi olarak hazır bulunan yerli halklara teşekkür etmek istiyorum.    Bildiğiniz gibi, 1920 yılında egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınan Batı Ermenistan ve yerli Ermeni nüfusu, yüzyılı aşkın bir süredir sadece soykırıma ARMENOSİD’e değil, aynı zamanda uluslararası hukuka saygı gösterilmeksizin zorla yerinden edilmeye, topraklarının bölünmesine ve ilhak edilmeye maruz bırakılmıştır, Genetik kaynaklarının yasadışı yollarla ele geçirilmesi, kültürel ve somut olmayan mirasının sistematik olarak yok edilmesi, nüfusunun zorla din değiştirmesi ve hatta soykırım ARMENOSİD kurbanı olan yerli halkların varlıklarının inkâr edilmesi, geleneksel bilgi ve kültürel ifadelerin aktarımı açısından feci sonuçlar doğurmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen, yerli bir ulus olarak var olmaya devam ediyoruz, çünkü aynı topraklarda doğduk ve geleneksel bilgilerimizin ve kültürel ifadelerimizin aynı korunmuş aktarımı yoluyla ve genetik kaynaklarımız doğrultusunda yaşam alanımızın toprak bütünlüğünü savunma haklarımızı savunmak için yasal yoluyla mücadele veriyoruz. Bu anlamda Yerli Halkların Hakları Bildirgesi ve kendi kaderini tayin hakkımızla ilgili olarak öncelikle ilgili hak sahiplerine, yani yerlilere  halklara sunulan metinlerin maddelerde bütünleşmesini desteklemek istedim. Ayrıca, genetik kaynakların ve geleneksel bilginin yasadışı yollarla ele geçirilmesi sonucunda, yerli halkların veya ulusların, soykırım, ARMENOSİD, ilhak, işgal ve savaşın sonuçlarını takiben, çalınan meşru haklarının artık sahibi olamayabileceklerini de belirtmek isterim. Bu nedenle, ilgili yerli halkların haklarının yeniden sağlanmasına/gerçekleştirilmesine ve böylece koruma ve hayati alanlara ve hatta, devletler, uluslararası kuruluşlar tarafından yerli halkların ve ulusların hakları varoluşundan itibaren fiilen ve hukuken tanınmış olan toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekmektedir.Teşekkür ederim Sayın Başkan.  

Arménag ARRAHAMYAN

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı

“Batı Ermenistan Parlayan Bir Yıdızdır”

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/conseil.nationa-armenie-occidental-EMRIP-seminar-treaties-EMRIP-seminar-treaties.docx

https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=conf_igc

https://webcast.wipo.int/video/WIPO_GRTKF_IC_47_2023-06-05_PM_119638