Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtchyan, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üye 187 ülkeyi temsil eden heyetlerin katıldığı Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 111’inci oturumunda bir konuşmada bulundu.

Narek Mkrtchyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin  çalışma ve istihdam alanında benimsediği politika ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar hakkında konuşarak, benimsediği değerlere sadık kalan Ermenistan Cumhuriyeti’nin gerekli reformları gerçekleştirme yönünde gerekli çaba ve kaynakları ayırmaya devam ettiğini kaydetti. 

Ermenistan Cumhuriyeti delegasyonu başkanının da belirttiği gibi, silahlı çatışmalar bu çabaların ana zorluğu olmaya devam ediyor.

Bakan şunu kaydetti: “2020’de Azerbaycan’ın Artsakh halkına ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına yönelik saldırganlığı ve Artsakh’ta 120.000 kişinin altı aydan fazla süren ablukası, temel insan haklarının korunmasını büyük ölçüde engellemektedir. Şu anda Artsakh halkı sağlık, çalışma ve serbest dolaşım hakkından mahrumdur. Ve bu, başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere uluslararası kabul görmüş normlara, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amaçlarına ve bunlara ilişkin beyannameye aykırıdır.” 

Konuşmasını sonlandıran Ermenistan Cumhuriyeti heyeti başkanı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tüm katılımcılarının tutarlı çalışması ve ortak çabalarının mevcut zorlukların aşılmasına, sosyal adaletin, insana yakışır iş ve refahın sağlanmasına yardımcı olacağına dair umudunu dile getirdi.

“TC Yöneticilerinin Kıblesi Para”