Ermenistan’ın Sovyetleştirilmesinden sonra, Stalin’in din karşıtı propaganda ve baskı yıllarında Yerevan’da birçok kilisenin ve Doğu Ermenistan’daki bir dizi başka yerleşim yerinin yıkıldığı biliniyor.

1931’de Yerevan Şehir Meclisi de şehrin merkezindeki Surp Boğos-Bedros Kilisesi’nin yıkılarak yerine sinema binası yapılmasına karar verdi. Yerevan’daki Surp Boğos-Bedros Kilisesi 17. yüzyıla kadar uzanıyor olsa da, kilisenin yıkılması sırasında binanın temellerinden eski bir kilisenin izlerine rastlandığını ve katmanların altında daha eski fresklerin resimlerinin bulunduğunu çok az kişi biliyor; Bu da kilisenin 17. yüzyılda değil, daha önce inşa edildiğini varsaymamıza izin verdi. İlginçtir ki 1920’li ve 30’lu yıllarda kilisenin yıkım çalışmaları yapılırken temel tabakasının altında saklanan freskler kilisenin duvarlarında ortaya çıkınca uzmanlar arasında büyük bir kargaşa çıkmış.

Anıtları Koruma Komitesi başkanı Aleksander Tamanyan ve Aşharhabek Kalantar binayı kurtarmak için mücadele etmeye başladı. Onlar,  başta Halkın Aydınlanma Komitesi başkanı olmak üzere dönemin devlet adamlarına birçok rapor ve mektup göndererek anıtı kurtarmalarını talep ve teşvik ettiler.

Başlangıçta yapının fresklerin bulunduğu duvarlarının korunmasına karar verilmiş ve 1939 yılına kadar freskli duvarlar ayakta kalmıştır. Ancak, bu alana yeni bir bina inşa etme kararı çoktan verilmiş olduğundan ve bina yapım aşamasında olduğu için 1939’da fresklerin kaldırılmasını incelemek için Kiev’den bir uzman davet edildi. Bugün, bazı duvar resimleri Yerevan Tarih Müzesi’nde ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi’nin Freskler Salonu’nda tutulmaktadır.

Kilisenin bulunduğu yere “Moskova” adlı sinema inşa edildi.

“TC’de Çeteleşme Aldı Başını Gidiyor”