Ermenistan Cumhuriyeti Milli Eğitim, Bilim, Kültür, Spor Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü’nün arkeoloji grubu, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kotayk bölgesinin yakınlarında bulunan Hadis Dağı’nda keşfedilen kalede kazı çalışmalarına başladı. Şamiram Kalesi ve Hatis Kalesi adlarıyla bilinen Kale, Hadis Dağının konik zirvesinde yer almaktadır. 

Duvarların genişliği 2-4.5m, yüksekliği 1-3m arasında değişiyor. İri ve orta büyüklükte kaba bazalt taşlarla inşa edilmiştir. Doğu surlarında 3m genişliğinde bir giriş korunmuştur. Yaklaşık 3m olan surun en iyi korunan kısmı 10 sırayı aşan bir yüksekliğe sahiptir. Kazı ekibi 6 Ermeni ve İtalyan arkeologdan oluşuyor.

Şu anda elde edilen veriler, antik yerleşimin Tunç-Demir Çağı, Antik ve Orta Çağ dönemlerine tarihlenmesini sağlamaktadır. Bulunan antik buluntular arasında farklı dönemlere ait çömlek örnekleri, Tunç Çağı’na ait obsidyen ok uçları, demir mızrak ucu, çeşitli taşlardan, demir ve bronzdan yapılmış takılar,  (muhtemelen MS 5. yy) ait silindir biçimli mühür ve Büyük İskender’in resminin bulunduğu gümüş sikke yer alıyor.

Kazı çalışmalarının sonu Ağustos sonunda bekleniyor.

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”