Müdürlük için adaylığını koyan Yerevan’daki eski el yazmaları müze-ensitisü olan Matenadaran’ın müdür vekili Karen Matevosyan, “Kurumumuz el yazması eserlerinin korunması, restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve bilimsel araştırması ile ilgili konulara büyük önem veriyor” dedi. 

Ona göre Matenadaran, bilimsel bir araştırma enstitüsünün statüsünü ve karakterini korumalıdır.

Karen Matevosyan “Armenpress” muhabiri ile yaptığı görüşmede, sunduğu programında Matenadaran’ın güvenlik, bilimsel araştırma, bilimsel yayınlar, Matenadaran dizisinin sürekliliği ile ilgili gelecekteki faaliyetlerinin ana yönlerine değindiğini belirtiyor. 

Bunlar,  “El Yazısı Ana Listesi” ve “Ermenilerin El Yazması Kitabı” başlıklı kitaplar gibi yakın gelecekte yayınlanacak. Ayrıca 16. yüzyıl el yazmalarının yayınlanmasının önemini vurguluyor ve Matenadaran’ın çeşitli alanlardaki araştırmacılara, tarihçilere, dilbilimcilere ve diğerlerine materyal sağladığını hatırlatıyor. Ona göre, 16. yüzyıldan kalma tarihimizle ilgili orijinal kaynaklar çok fazla değil.

Matevosyan, “Tarihçilerin bu dönemle ilgili çalışmaları elimizde yok, bu nedenle anı kayıtları tarih için son derece önemli kaynaklardır ve bunların derhal yayımlanmaları çok önemlidir” diye vurguluyor ve şunu ekliyor: “Ermenilerin El Yazması Kitabı” dizisinde 

12. yüzyıl tarihçileri Matteos Urhayetsi, Samvel Anetsi ve Mkhitar Anetsi’nin eserleri  yayınlanacaktır.”

“Batı Ermenistan Tarihin Derinliğidir”