16 Temmuz 2023 Pazar günü, hükümetler arası bir mekanizma olan Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizmasına adanan oturumda, önsöz olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan ve Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı  Lidia Markosyan çeşitli konuşmalar gerçekleştirdiler.

Bu faaliyetler, çeşitli konuları ele alan Bilirkişi Mekanizmasının gündeminin bir parçasıdır. militarizasyonun yerli halkların hakları üzerindeki etkisi;

Yerli Diller Komisyonu’nun “On Yıl” çerçevesinde Birleşmiş Milletler’e Yerli Halkların Katılımını Artırmaya Yönelik Küresel Eylem Planı bunlardan bazılarıdır.

Yerli halkların dilleri ile ilgili olarak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan şunları belirtti:

“Yerli dillerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak istedim-bizim dilimiz Batı Ermenicedir. Bu nedenle, dilimizi temsil etmek ve üye devletlere ve yerli halklara nasıl çalıştığını açıklamak istiyoruz. Örneğin biz, “Yerli halkların hakları üzerine” beyannamesini Batı Ermeniceye çevirdik. Bizi ilgilendiren soruların cevaplarını almak için uzmanlara sunabilir miyiz?”

“Batı Ermenistan Küresel Alanda Mücadelede”