Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidia Markosyan, 16 Temmuz 2023 tarihinde Cenevre’de BM Yerli Halklar Uzmanlık Mekanizması oturumu öncesi düzenlenen Yerli Halklar Grubu toplantısında tarihi bir kişinin anısına bir konuşmada bulundu. 

Bayan Margosyan şöyle dedi:  “Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi’nin başlangıcında yer alan ve yakın zamanda aramızdan ayrılan yerli halkların bir temsilcisi, tarihi bir figürüne saygılarımı sunmak istiyorum. Söz konusu şahıs, İnsanlığın yerli halkları kurtarmazsa kendini kurtaramayacağını söyleyen Keçua-Quechua halkının temsilcisi Lazaro Pari’dir. 

Onun diğer yerli halklarla işbirliği olasılığına dair öyle bir vizyonu vardı ki, haklarını korumak için bu vizyonu ECOSOS (BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi) statüsüne getirmeyi başardı. İşte bu perspektifte ve özellikle kendi kaderini tayin yönünde gidersek, istediğimiz statü yönetimdir ve bunu bazılarımız için uygulamışızdır ve evet, İnsan Hakları Konseyi’ne kadar gideriz. ve Genel Kurul’a gideceğiz.”

“Batı Ermenistan Mücadelede”