Batı Ermenistan’daki Dersim’de son zamanlarda yapılan arkeolojik araştırmalar, Pülümür ilçesinde bulunan Gelin Odaları’nın kaya mezarları ve açık hava tapınım alanlarından oluşan büyük bir yapı kompleksi olduğunu ortaya koydu. Demir Çağı’nda yapıldığı belirtilen kompleksin bölgede başka bir örneğinin olmadığı kaydedildi.

Pülümür ilçesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerden yaklaşık 150- 200 metre yükseklikteki sarp bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan Gelin Odaları, dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller, bu kompleksin temel unsurlarını oluşturuyor.

Gelin Odaları’nın çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım yapı kompleksi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır․

“Batı Ermenistan Tarihin Dibidir”