Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanının medyanın Rus “Kommersant” gazetesinin “Artsakh Karabağ’a karşı” makalesinde adı belirtilmeyen muhatabın Rus devlet yapılarından belirtildiğine göre, Ağdam’dan yolunun açılması ve ardından Laçin Koridoru üzerinden Rusya Federasyonu’na hareketin yeniden sağlanması Dışişleri Bakanlığı önerisi hakkında Artsakh’ın bu konudaki tavrı soruldu. Artsakh Cumhuriyeti, Laçin Koridoru’nun Azerbaycan tarafından hukuka aykırı olarak bloke edilmesinin yol açtığı ciddi insani krizin çözümü konusunda her zaman tutarlı bir tutuma sahip olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu pozisyon, 2020’nin 9 Kasım tarihli Üçlü Deklarasyon’un 6. paragrafı, Laçin-Berdzor Koridoru’nun işleyişine ilişkin parametreleri ve düzenlemeleri ve ayrıca uluslararası insani hukuk ilkelerini açıkça belirtmektedir. Bu bağlamda, Laçin-Berdzor Koridoru’nun kullanımını son derece sınırlı bir biçimde de olsa, diğer meseleler ve alternatif güzergâhlarla ilişkilendiren her türlü girişim, aslında Azerbaycan’ın Laçin-Berdzor Koridoru ile ilgili uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesini meşrulaştırma girişimidir. O ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Deklarasyonu gözden geçirme girişimidir. Azerbaycan tarafından ısrarla önerilen böyle bir yaklaşım, Artsakh halkının hak ve onurunu kasten ihlal ettiği gibi, uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku normlarıyla da çelişmektedir. Alternatif ulaşım yollarının kullanılması önerisinin, Azerbaycan’ın kendi kışkırttığı insani felaketi ve kıtlık tehdidini silah zoruyla Artsakh ve halkına zorla boyun eğdirme aracı olarak kullanma politikasının bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. 

Azerbaycan tarafının önerisinin, Laçin-Berdzor Koridoru’nun sadece Doğu Ermenistan’da tedaviye ihtiyacı olan insanların tıbbi tahliyesi ve belki de Bakü’nün onayını aldıktan sonra Artsakh’tan Doğu Ermenistan’a son derece sınırlı malların taşınması için kullanılmasına yol açtığını da vurgulamak gerekir. 

Azerbaycan tarafı, insanların, araçların ve yükün Laçin-Berdzor Koridoru boyunca her iki yönde serbest ve güvenli hareketini tamamen reddederek ve alternatif yollar sunarak, sürekli olarak Doğu Ermenistan ve Artsakh halkı arasındaki derin bağları koparmaya, onları mahrum bırakmaya çalışıyor. Bu girişim, aynı zamanda, ihtilafın kapsamlı, adil ve onurlu bir şekilde çözümlenmesinin kilit unsurlarından biri olan Laçin-Berdzor Koridoru kavramını tasfiye etmeyi de amaçlıyor. 

9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Deklarasyon hükümleri ile 22 Şubat ve 6 Temmuz 2023 tarihli BM Uluslararası Adalet Divanı kararlarının Azerbaycan’ın Laçin-Berdzor Koridorundan insanların, araçların ve yükün her iki yöndeki hareketini kısıtlamasını öngörmüyor. Rusya Dışişleri Bakanı’nın 28 Şubat 2023’te Bakü’deyken Laçin-Berdzor Koridoru’na kontrol noktaları kurulmasının Üçlü Deklarasyon’da öngörülmediğini doğrulaması dikkat çekicidir. 

“Batı Ermenistan Cahil Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”