Artsakh Cumhuriyeti gençleri, Uluslararası Gençlik Günü’nün gençlerin karşılaştığı sorunları dile getirme tavsiyesini dikkate alarak Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. 

Çağrıda şöyle denmektedir: “12 Aralık 2022’den başlayarak Bakü, 9 Kasım 2020’de üçlü deklarasyonun 6. maddesinde tanımlanan hükümleri, AİHM’nin 21 Aralık 2022 tarihli kararı ve BM Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Şubat 2023 tarihli hukuken bağlayıcı kararı göz ardı ederek, Artsakh Cumhuriyeti’ni Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ve dış dünya ile birleştiren Berdzor yolunu kapalı tutmaya devam ediyor. Sekiz aydır devam eden abluka sonucunda Artsakh’ta durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Artsakh’ta yaşayan gençlerimizin başta hareket özgürlüğü, sağlık, eğitim, sosyal ve bir dizi hakları olmak üzere tüm temel hakları ihlal edilmektedir.

Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği soykırım ARMENOSİD eylemleri sonucunda Artsakh’ta yaşayan 120.000 kişinin yaşam hakkı bugün ciddi şekilde tehdit edilmektedir. Artsakh’ta yaşayan gençler bugün yaşamı tehdit eden zorluklarla karşı karşıya. Yetersiz beslenme, temel ilaçların, mal ve hizmetlerin eksikliği, genç ailelerde cenin gelişme geriliği ve düşük vakalarının sayısını artırmış, toplumdaki işsizlik ve yoksulluk düzeyi çarpıcı bir şekilde artmış ve yakıt eksikliği nedeniyle zaten imkansız hale gelen kişinin anavatanında serbest dolaşım olasılığı ortadan kalkmıştır. artmıştır. Bütün bunlarla birlikte Artsakh’ta yaşayan bizler, Bakü’nün insanlık dışı, aşağılayıcı ve yıldırıcı eylemlerine her gün maruz kalıyoruz. Ve bunlar mevcut sorunların sadece bir kısmı.

Artsakh Cumhuriyeti gençliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, Birleşmiş Milletler’in ihtisas kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler’in tüm üye devletlerine ve diğer uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, yetkilerinin tüm araçlarını kullanarak bir karar vermesi için talepte bulunmaktadır. Artsakh Cumhuriyeti gençliği, Bakü’nün koordineli terör eylemleri sonucunda gerçekleştirilen soykırım ARMENOSİD’e ve soykırımın daha fazla ilerlemesini durdurmak ve yeni trajedileri önlemek yönünde uygun şekilde değerlendirilmesi için başvurmaktadır.

https://fb.watch/mpGAlZIRyj/?mibextid=cp4HYo

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”