Azerbaycan, Dadivank manastır kompleksine sahip olma politikasını sürdürüyor.

Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre, “Kafkasya Ağvank Bağımsız Apostolik Kilisesi’nin torunları olan Azerbaycan’ın Ağvan-Udik Hıristiyan dini cemaatinin temsilcileri, Hüdaveng manastır kompleksini ziyaret ettiler, dini ayinler gerçekleştirdiler ve komplekse ait kilisede mumlar yaktılar. 

Şu anda Bakü’nün kontrolünde olan tarihi Ermeni Karvacar bölgesinde yer alan Artsakh’taki Dadivank kompleksinin “Ağvan-Udik” olarak ilan edildiğini ve burada aktif bir sahiplenme politikası yürütüldüğünü hatırlatalım.                                                                                                

Batı Ermenistan hükümeti defalarca Bakü’nün soykırımcı ARMENOSİD politikasına atıfta bulundu. Bunun canlı tezahürlerinden biri de kültürel değerlere yönelik politikadır.

Bakü makamları, Nahiçevan’da ve daha birçok yerde gösterdikleri vandalizm yerine, işine geldiği için, kendi tarihi ve kültürü olmayan bir halkın politikasını uygulamaya başlayarak, yabancı kültürü kendi kültürüymüş gibi içselleştirme politikaları gütmektedirler. 

Bakü, Müslüman inancına ait olmalarına rağmen Hıristiyanlık döneminden kalma yapıların kendilerine ait olduğunu iddia etmekten çekinmiyor. Dadivank bunun en göze çarpan örneğidir. Bunu bir Ağvan kültür anıtı olarak ilan ederek, tarihlerini bir ulus ve devlet olarak var olmadıkları Hıristiyanlık öncesi ve erken Hıristiyanlık dönemine kadar genişletmeyi hedefliyorlar. 

Bakü makamlarının benzer politikasına sadece kendileri inanıyor. Tarih kesin bir bilimdir ve er ya da geç gerçek ortaya çıkar. Komşu ırkların bunu hatırlamalarını ve çok geç kalmalarına ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen tüm enerjilerini ve maddi imkanlarını ulus inşası için kullanmalarını diliyoruz.

“Batı Ermenistan Cahil Türk Barbarlarına karşı Mücadelede”