Ermenilere yönelik soykırımı ARMENOSİD’i örgütlü ve acımasız bir şekilde gerçekleştirmek üzere 1914 yılının Şubat ayında İttihat ve Terakki Merkez Komitesi kararı ile Dr. Nazım, Behaeddin Şakir ve Midhat Şükrü’den oluşan Üçlü Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Jön Türk üçlüsü olan Talat, Enver ve Cemal, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki tüm Ermenilerin sürgünü ve katliamlarının düzenlenmesi ve uygulanmasından tüm sorumluluğa emanet edilen bu komite aracılığıyla faaliyet gösteriyordu.

En geniş yetkilere sahip olan komite, Ermenilerin sürgünü ve imhası ile ilgili tüm teknik hususları ayrıntılı olarak çalıştı: bölgelere göre sürgün tarihleri, sürgün yolları ve yerleri, maksatla toplanma yerleri. imha vb. 

Aynı zamanda Jön Türklerin liderlerinden ve Ermenilere uygulanan Soykırımın ARMENOSİD’in ana liderlerinden biri olan Dr. Nazım, partinin gizli toplantılarından birinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım ARMENOSİD ile ilgili nihai karar alındığında şu ifadede bulundu: “Ermeni halkı tamamen yok edilmelidir ki ülkemizde Ermeni kalmasın, adı bile unutulsun. Şimdi savaş var, böyle bir fırsat bir daha asla olmayacak. Büyük Güçlerin müdahalesi ve dünya basınının gürültülü protestoları gözden kaçacak ve bilseler bile, oldubitti ile karşı karşıya kalacak ve böylece mesele ortadan kalkacaktır. Bu sefer eylemlerimiz Ermenileri tamamen yok etme niteliğinde olmalı, son kişiye kadar herkesi yok etmek gerekiyor… Bu topraklarda Türk’ün ve sadece Türk’ün yaşamasını ve ayrılmaz bir şekilde sahiplenmesini istiyorum. Hangi milletten ve dinden olursa olsun Türk olmayan tüm unsurlar yok olsun.”

Jön Türk Partisi’nin kararıyla oluşturulan sözde “Özel Teşkilat” Üçlü Komitesi’nin emrine sunuldu ve Ermenilere uygulanan Soykırımı ARMENOSİD’i gerçekleştirme sorumluluğu kendisine verilmiştir.

Başkanı bizzat Şakir Behaeddin’di. “Özel Teşkilat”, hapishanelerden bu amaçla özel olarak salıverilen suçlulardan oluşan çetlerden ibaretti. Onlar en acımasız suçları işleyebilirdi.

12 Şubat’ta Ermeni yetkililerin görevden alınması, Osmanlı ordusundaki Ermeni subayların tutuklanması ve silahsızlandırılmış Ermeni askerlerden işçi birliklerinin kurulması başladı. Daha 18 Şubat’ta, Jön Türk Merkez Organı temsilcisi Behaeddin Şakir’in imzasıyla, Ermenilerin imhasına ilişkin karar ve plan, partinin bölge delegelerine gönderilen mektuplarla iletildi.

“ARMENOSİD’i Unutma, Unutturma”