Azerbaycan tarafından tamamen abluka sonucunda Artsakh’ta insani durumun kötüleşmesine ilişkin olarak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti’nin talebi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi’nin acil oturumunda Birleşik Krallık temsilcisi yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Birleşik Krallık, hayat kurtaran ilaç, tıbbi hizmetler ve diğer gerekli malzeme ve malların tedarikini tehdit eden ve yerel halk için insani sonuçlara yol açan Berdzor yolunun kesintiye uğramasından derin endişe duymaya devam ediyor. Berdzor yolu boyunca her iki yönde de engelsiz hareketin sağlanması için BM Uluslararası Mahkemesi’nin kararına saygı gösterilmesinin çok önemli olduğunu” vurguladı.

Temsilci “Taraflara, örgütün hayati görevini yerine getirebilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Berdzor yolu da dahil olmak üzere tüm yollardan erişimine izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Tüm taraflar, sivil nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımları siyasallaştırmaktan kaçınmakla yükümlüdür” dedi.

İngiltere’nin BM temsilcisi, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki uluslararası süreçleri, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliği yaptığı son toplantıları ve ABD’nin bu konudaki çabalarını sıcak karşıladıklarını kaydetti ve “Tarafları, kalıcı barışı sağlamak için bu müzakerelerdeki çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyoruz. Tarafları barışa yaklaştırmak diplomasi ve BM tüzüğü ve ruhuyla mümkündür” diye bir açıklama yaptı.

“Batı Ermenistan Cahil Türk İşgalcilerine Karşı Mücadelede”