Doğu Ermenistan Cumhuriyeti’nin talebi üzerine 16 Ağustos’ta toplanan BM Güvenlik Konseyi formatındaki ikinci görüşmede Bakü’ye yöneltilen değerlendirmeler ve mesajlar, esasen çeşitli hükümetler, uluslararası yapılar ve insan hakları örgütleri tarafından dile getirilen net tutumları tamamlıyordu. Üye devletlerin ve AB temsilcisinin Bakü’nün 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiri, BM Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Şubat ve 6 Temmuz  tarihli  yasal olarak bağlayıcı kararları uyarınca Berdzor yolunun yasa dışı blokajını ortadan kaldırmakla yükümlü olduğuna dair konuşmaları dikkat çekiciydi. 

Bakü’nün uluslararası toplumun çağrılarını çarpıtmaya, yükümlülüklerini yerine getirmemek için yanlış ve asılsız bahaneler aramaya ve Artsakh’ın yerli halkına açlık yoluyla etnik temizlik de dahil olmak üzere insani krizi uzatmaya devam ettiği apaçıktır. Dahası, Bakü, uluslararası aktörlerin her türlü “dengeli” yaklaşımını, benimsediği politikayı sürdürme tavizi olarak yorumlayarak manipüle etmeye çalışmaktadır. Artsakh’taki insani krizi ortadan kaldırmak ve Berdzor yolu boyunca her iki yönde kesintisiz hareketi yeniden sağlamak ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının Artsakh’a engelsiz erişimini sağlamak için mevcut tüm uluslararası araçları kullanmanın aciliyetini vurguluyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin uluslararası güvenlik ve barışa katkı sağlama görev ve sorumluluklarını taahhüt eden ilkeli ve adil tutumlarını takdirle karşılayan Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere çeşitli platformlarda tutarlı adımlar atarak Berdzor yolunun engelini kaldırmak ve Artsakh’taki insani krizin üstesinden gelmek için çalışmalarını sürdürecektir. 

“Batı Ermenistan Cahil Türk Faşistlerine Karşı Mücadelede”